Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 694
  • Trong tuần: 4128
  • Tất cả: 522075
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 20 (Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(21/02)

Ba
 (22/02)


 (23/02)

Năm
(24/02)

Sáu
(25/02)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 Bích Khuê

Nhóm C1

Nhóm B1

Minh Khang

8h25 – 9h00

 Kiến Phong

Đàng Quốc Thiên Phúc

Hoàng Bách (2016)

9h05 - 9h40

 Bảo Hân

Gia Bảo

 

9h45 – 10h20

Nhật Minh

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

Yến Nhi

 

14h40 - 15h15

 

 

 

Vy Khang

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 

Nhóm A1

Tuấn Khởi

Hùng Lâm

Nhóm C2

8h25 – 9h00

 

Duy Khang

Bảo Khôi

9h05 - 9h40

 

Tấn Luân

Ngọc Quý

9h45 – 10h20

 

Bảo Trân

10h25 - 11h00

 

 

Hoàng Nhân

Bích Tiên

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h45 – 8h20

 

 

 

Nhóm B2

Thành Ý

8h25 – 9h00

 

 

 

9h05 - 9h40

 

 

 

Hữu Đạt

9h45 – 10h20

 

 

 

10h25 - 11h00

 

 

 

Vĩnh Khiêm

Hoàng Bách

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

Chí Dương

Vĩnh Khiêm

14h40 - 15h15

 

 

 

15h20 - 15h55

 

 

 

Từ Vi Thiên Phúc

Thành Tài

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h45 - 8h20

Nhóm A2

 

Phạm H. Gia Hưng

Sử P. Gia Hưng

Hoàng Nhân

8h25 - 9h00

 

Gia Khang

Minh Phát

9h05 – 9h40

 

Gia Vũ

Minh Phát

9h45 – 10h20

 

Thành An

 

Tuấn Kiệt

10h25 - 11h00

Khánh An

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

 

Quốc Anh

Lê Khoa