Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 4104
  • Tất cả: 522051
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 19 (Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(14/02)

Ba
 (15/02)


 (16/02)

Năm
(17/02)

Sáu
(18/02)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 Kiến Phong

 Bích Khuê

Nhóm C1

Nhóm B1

Minh Khang

8h25 – 9h00

 Bảo Hân

Thiên Phúc

Hoàng Bách (2016)

9h05 - 9h40

Nhật Minh

Gia Bảo

 

9h45 – 10h20

 

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

Yến Nhi

 

14h40 - 15h15

 

 

 

Vy Khang

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 

Nhóm A1

Tuấn Khởi

Hùng Lâm

Nhóm C2

8h25 – 9h00

 

Duy Khang

Bảo Khôi

9h05 - 9h40

 

Tấn Luân

Ngọc Quý

9h45 – 10h20

 

Bảo Trân

Hoàng Nhân

10h25 - 11h00

 

 

Bảo Trân

Bích Tiên

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h45 – 8h20

Nhóm B2

Chí Dương

Trung Kiên

 

 

8h25 – 9h00

 

 

9h05 - 9h40

Thành Ý

Hữu Đạt

 

 

9h45 – 10h20

 

 

10h25 - 11h00

Vĩnh Khiêm

Thiên Phúc

Hoàng Bách

 

 

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h45 - 8h20

Nhóm A2

 

Phạm H Gia Hưng

Sử P. Gia Hưng

Hoàng Nhân

8h25 - 9h00

 

Minh Phát

Hoàng Nhân

Minh Phát

9h05 – 9h40

 

Gia Vũ

Gia Khang

Thành An

9h45 – 10h20

 

 

 

Tuấn Kiệt

10h25 - 11h00

Khánh An

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

 

Quốc Anh

Lê Khoa