Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 2583
  • Tất cả: 357250
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 LỚP: KHIẾM THÍNH (LỚP 3)

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

LỚP: KHIẾM THÍNH (LỚP 3)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Thời gian nhập học

Hoàn cảnh GĐ

Nam

Nữ

1

Lộ Minh Biêu

09.11.2011

 

Chăm

07/9/2020

 

2

Trần Ngọc Hiếu

22.02.2011

 

Kinh

07/9/2020

 

3

Lê Chí Lâm

07.02.2009

 

Kinh

07/9/2020

Cận nghèo

4

Nguyễn Trần Nam

17.10.2012

 

Kinh

07/9/2020

Cận nghèo

5

Nguyễn Thị Bảo Trân

 

04.11.2011

Kinh

07/9/2020

 

6

Huỳnh Văn Thắng

14.12.2008

 

Kinh

07/9/2020

 

7

Nguyễn Thị Thành Ý

 

29.9.2008

Kinh

07/9/2020

Hộ nghèo

8

Nguyễn Thị Trúc Vy

 

14.11.2011

Kinh

07/9/2020

 

9

Nguyễn Ngọc Mai Kim Trúc

 

18.12.2012

Kinh

07/9/2020

 

10

Trượng Nữ Lệ Quyên

 

06.10.2011

Chăm

07/9/2020

 

11

Lê Ngọc Tuyết Nhi

 

25.9.2013

Kinh

07/9/2020

 

Tổng cộng: có 11 học sinh. Trong đó: Hộ nghèo: 01 học sinh; hộ cận nghèo: 02 học sinh.

Lê Khoa


Tin khác