Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 2687
  • Tất cả: 357354
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 LỚP: TỰ KỶ VÀ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ ( LỚP 2)

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

LỚP: TỰ KỶ VÀ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ ( LỚP 2)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Thời gian nhập học

Hoàn cảnh

Nam

Nữ

1

Trần Quốc An

29.12.2009

Kinh

07/9/2020

Hộ nghèo

2

Cao Tuấn Anh

26.4.2011

Kinh

07/9/2020

3

Phùng Thị Kim Anh

03.8.2011

Kinh

07/9/2020

4

Quảng Đại Dủ

11.9.2010

Chăm

07/9/2020

Cận nghèo

5

Nguyễn Thị Thu Huệ

03.11.2007

Kinh

07/9/2020

Cận nghèo

6

Lê Hồng Bảo Long

23.10.2013

Kinh

07/9/2020

7

Nguyễn Viết Minh Khuê

07.8.2009

Kinh

07/9/2020

8

Quảng Thạch Lưỡng Nhật

31.10.2008

Chăm

07/9/2020

9

Lê Tân

13.9.2009

Kinh

07/9/2020

Cận nghèo

10

Thiên Thị Phương Thanh

14.10.2010

Chăm

07/9/2020

Cận nghèo

11

Đàng Việt Thắng

14.5.2009

Chăm

07/9/2020

Cận nghèo

12

Phan Thành Quý

11.10.2007

Kinh

07/9/2020

13

Nguyễn Ngọc Thiên Kim

30.01.2012

Kinh

07/9/2020

14

Nguyễn Giàng

18.5.2014

Kinh

07/9/2020

15

Diệp Nam Cường

12.01.2013

Kinh

07/9/2020

Tổng cộng: có 15 học sinh. Trong đó: hộ nghèo: 01 học sinh; hộ cận nghèo: 05 học sinh.

Lê Khoa

 


Tin khác