Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 2565
  • Tất cả: 357232
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 LỚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN C

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021 LỚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN C

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Thời gian nhập học

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Diệp Gia Vũ

5/2/2014

 

Kinh

07/9/2020

 

2

Nguyễn Lê Bích Tiên

 

14/6/2014

Kinh

07/9/2020

 

3

Hồ Nguyễn Bảo Trân

 

16/3/2012

Kinh

07/9/2020

 

4

Trần Tuấn Kiệt

9/6/2012

 

Kinh

07/9/2020

 

5

Phạm Đặng Hương Giang

 

21/6/2009

Kinh

07/9/2020

 

                                                                                                                                                        Lê Khoa


Tin khác