Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 726
  • Trong tuần: 4160
  • Tất cả: 522107
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, TƯ VẤN Tuần 30 (Từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022)

TT

Thứ

Buổi

Thời gian

Người thực hiện

Họ và tên trẻ

Ngày sinh

Phụ huynh

Số điện thoại

Nội dung

Ghi chú

1

Thứ 4
(04/5)

Sáng

9h45-10h45

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thái
Thịnh

10/8/2017

Nguyễn Thị
Thơ

0797.100

Đánh giá
bảng kiểm

 

2

Thứ 5
(05/5)

Sáng

9h30-10h30

Phạm Thị Hương

Nguyễn Trần Phương Nghi

23/6/2014

Thầy Ninh

0949.270

Trả kết quả
Wisc IV

 

Lê Khoa