Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 2968
  • Tất cả: 358004
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, TƯ VẤN Tuần 02 (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)

STT

Thứ

Buổi

Thời gian

Người thực hiện

Họ và tên trẻ

Ngày sinh

Tên cha hoặc mẹ

Điện thoại

Ghi chú

1

Thứ 2
(14/9)

Chiều

14h00-15h00

Đoàn Thị Thanh Thủy

Trương Quốc Hào

07/11/2017

Hồ Thị Bích Diệu

0937.564.118

Đánh giá bảng kiểm phát triển

2

15h05-16h05

Nguyễn Nam Khánh

28/11/2015

Lương Thị Quỳnh
Nga

0907.141.113

Đánh giá bảng kiểm phát triển

3

Thứ 3
(15/9)

Sáng

8h00-10h00

Phạm Thị Hương

Nguyễn Hoàng Nguyên

04/11/2013

Nguyễn Thanh Hưng

0931.797.178

Đánh giá Wisc IV

4

Thứ 4
(16/9)

Sáng

9h30-10h30

Nguyễn Thị Thảo

Đàng Quang Hải

04/5/2016

Hàn Lâm Nữ Ngọc
Luân

0522.552.642

Đánh giá bảng kiểm phát triển

5

Thứ 6
(18/9)

Sáng

10h00-11h00

Nguyễn Thảo Nguyên

21/3/2015

Nguyễn Thị Chuyên

0978.162.355

Đánh giá bảng kiểm phát triển

Lê Khoa