Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 1424
  • Tất cả: 766048
Lịch học lớp Giáo dục tiền học đường (áp dụng từ ngày 05/9/2023)

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP

5A

5B

4

2

SÁNG

1

CC

CC

CC

2

SHL-N Linh

SHL- M Linh

SHL - Tr Hương

3

Tiếng việt -N Linh

Tiếng việt - M Linh

Kí hiệu Ngôn ngữ - Tr Huong

4

Tiếng việt -N Linh

Tiếng việt - M Linh

Kí hiệu Ngôn ngữ - Tr Huong

CHIỀU

1

TD - Diện

Toán - M Linh

Toán - Tr Hương

2

TD - Diện

Toán - M Linh

Phát triển giao tiếp - Tr Huong

3

Toán - N Linh

TD - Diện

Phát triển giao tiếp - Tr Huong

4

Toán - N Linh

TD - Diện

 

3

SÁNG

1

Nghệ thuật - Diện

Kỹ năng XH - Xuân

Tieng Viet - Nang

2

Nghệ thuật - Diện

Kỹ năng XH - Xuân

Tieng Viet - Nang

3

Kỹ năng XH - Xuân

Nghệ thuật - Diện

Tin Hoc - CN- Nang

4

Kỹ năng XH - Xuân

Nghệ thuật - Diện

Tin Hoc - CN - Nang

CHIỀU

1

Kỹ năng GT - Xuân

Khoa học - Diện

Tieng Viet - Nang

2

Kỹ năng GT - Xuân

Khoa học - Diện

Tieng Viet - Nang

3

Khoa học - Diện

Kỹ năng GT - Xuân

Nghệ thuật - Năng

4

Khoa học - Diện

Kỹ năng GT - Xuân

 

4

SÁNG

1

Kỹ năng XH - Xuân

Lịch sử Địa lý - Diện

Tiêng việt - Năng

2

Kỹ năng XH - Xuân

Lịch sử Địa lý - Diện

Tiếng việt - Năng

3

Lịch sử Địa lý - Diện

Kỹ năng XH - Xuân

Thể dục - Năng

4

Lịch sử Địa lý - Diện

Kỹ năng XH - Xuân

Thể dục - Năng

CHIỀU

1

Tiếng việt -N Linh

Tiếng việt - M Linh

Tieng Viet - Nang

2

Tiêng việt - N Linh

Tiếng việt - M Linh

Khoa học - Năng

3

Toán - N Linh

Đạo đức - M Linh

Khoa học - Năng

4

 

 

 

5

SÁNG

1

Tiêng việt - N Linh

Tiếng việt - M Linh

Ký hiệu ngôn ngữ - Tr Hương

2

Tiêng việt - N Linh

Tiếng việt - M Linh

Toán - Tr Hương

3

Toán - N Linh

Toán - M Linh

Toán - Tr Hương

4

Toán - N Linh

Toán - M Linh

HĐ - trải nghiêm - Tr Hương

CHIỀU

1

Tiêng việt - N Linh

Tiếng việt - M Linh

Đạo đức - Tr Hương

2

Tiêng việt - N Linh

Tiếng việt - M Linh

Toán - Tr Hương

3

GDNGLL - N Linh

Kỹ năng TPV - M Linh

Toán - Tr Hương

4

 

 

 

6

SÁNG

1

Kĩ Thuật - Diện

Kỹ năng GT - Xuân

Nghệ thuật - Năng

2

Đạo đức - Diện

Toán - M Linh

Lịch sử Địa lý - Năng

3

Kỹ năng TPV - Diện

GDNGLL - M Linh

Lịch sử Địa lý - Năng

4

 

 

 

CHIỀU

1

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nếu có

2

3

4

Lê Khoa