Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 633
  • Trong tuần: 4067
  • Tất cả: 522014
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 23 (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(07/3)

Ba
 (08/3)


 (09/3)

Năm
(10/3)

Sáu
(11/3)

Ghi chú

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Sáng

7h45 – 8h20

 

Minh Khang

Nhóm C1

Nhóm B1

 

 

8h25 – 9h00

 Kiến Phong

Đàng Quốc Thiên Phúc

 

 

9h05 - 9h40

 Bảo Hân

Gia Bảo

 

 

9h45 – 10h20

Hoàng Bách
(Trực tuyến)

 

 

 

10h25 - 11h00

 

 

Thiên Phúc

 Kiến Phong

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

Yến Nhi

 

 

14h40 - 15h15

 

 

 

Vy Khang

 

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

 

Sáng

7h45 – 8h20

 

Nhóm A1

Tuấn Khởi

Hùng Lâm

Nhóm C2

 

8h25 – 9h00

 

Duy Khang

Bảo Khôi

 

9h05 - 9h40

 

Tấn Luân

 

9h45 – 10h20

 

Hoàng Nhân

Ngọc Quý

 

10h25 - 11h00

 

 

Hoàng Nhân

Bích Tiên

Bảo Trân

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

 

Sáng

7h45 – 8h20

Nhóm B2

Thành Ý

Trung Kiên

 

 

 

8h25 – 9h00

 

 

 

9h05 - 9h40

Chí Dương

Hữu Đạt

 

 

 

9h45 – 10h20

 

 

 

10h25 - 11h00

Vĩnh Khiêm

Từ Vi Thiên Phúc

Hoàng Bách

 

 

 

Cô Phạm Thị Hương

 

Sáng

7h45 - 8h20

Nhóm A2

 

Phạm H. Gia Hưng

Sử P. Gia Hưng

Hoàng Nhân

 

8h25 - 9h00

 

Gia Khang

Minh Phát

 

9h05 – 9h40

 

Gia Vũ

 

Minh Phát

 

9h45 – 10h20

 

Thành An

 

Tuấn Kiệt

 

10h25 - 11h00

Khánh An

 

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

 

 

 

Quốc Anh

 

Lê Khoa