Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 4090
  • Tất cả: 522037
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 18 (Từ ngày 07/02/2022 đến 11/02/2022)

                     Thứ

Thời gian

Hai

(07/02)

Ba

 (08/02)

 (09/02)

Năm

(10/02)

Sáu

(11/02)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

 

 

 

Sáng

7h45 – 8h20

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)

(Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 

8h25 – 9h00

 Kiến Phong

(Trực tuyến)

 

 Kiến Phong

(Trực tuyến)

Minh Khang

(Trực tuyến)

 Kiến Phong

(Trực tuyến)

 

9h05 - 9h40

Minh Khang (Trực tuyến)

 

Nhật Minh (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

Vy Khang (Trực tuyến)

Chiều

13h30 - 14h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

Hoàng Bách (2016)

(Trực tuyến)

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

 

14h10 - 14h45

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

 

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 19h35

 

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

 

 

 

 

 

Sáng

7h30 – 8h05

 

 

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

 

8h10 – 8h45

Bảo Trân (Trực tuyến)

 

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

Bảo Trân (Trực tuyến)

 

8h50 – 9h25

Duy Khang (Trực tuyến)

 

Bích Tiên (Trực tuyến)

 

Duy Khang (Trực tuyến)

 

9h30 – 10h05

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

 

 

Bích Tiên (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 14h35

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

 

14h40 - 15h15

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

 

15h20 - 15h55

 

Dương Hoàng Nhân

(Trực tuyến)

Dương Hoàng Nhân

(Trực tuyến)

 

16h00 – 16h35

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

Sáng

7h30 – 8h05

Chí Dương

(Hỗ trợ qua điện thoại)

Thành Ý

(Hỗ trợ qua điện thoại)

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

8h10 – 8h45

Thành Tài (Trực tuyến)

 

Thành Tài (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)

(Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

8h50 – 9h25

 

 

 

 

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 14h35

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

 

Hoàng Bách (2015)

(Trực tuyến)

 

14h40 - 15h15

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

 

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

 

15h20 - 15h55

Hoàng Thịnh

(Trực tuyến)

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

 

 

Trung Kiên

(Trực tuyến)

Cô Phạm Thị Hương

 

 

 

 

 

Sáng

7h45 - 8h20

Sử P. Gia Hưng

(Trực tuyến)

Minh Phát (Trực tuyến)

Minh Phát (Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng

(Trực tuyến)

 

8h30 - 9h05

Thành An (Trực tuyến)

Phạm H Gia Hưng

(Trực tuyến)

Gia Khang (Trực tuyến)

Hoàng Nhân

(Trực tuyến)

 

9h10 – 9h45

Gia Khang (Trực tuyến)

Khánh An (Trực tuyến)

 

Thành An (Trực tuyến)

 

Chiều

13h00 – 13h35

 

 

 

Quốc Anh (Trực tuyến)

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

14h00 - 14h35

 

 

 

Hoàng Nhân

(Trực tuyến)

Gia Vũ (Trực tuyến)

 

14h50 - 15h25

 

 

 

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

Lê Khoa