Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 675
  • Trong tuần: 4109
  • Tất cả: 522056
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 17 (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(17/01)

Ba
 (18/01)


 (19/01)

Năm
(20/01)

Sáu
(21/01)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 

 Bảo Hân (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

8h25 – 9h00

 Kiến Phong
(Trực tuyến)

 

 Kiến Phong
(Trực tuyến)

Minh Khang
(Trực tuyến)

 Kiến Phong
(Trực tuyến)

9h05 - 9h40

Minh Khang (Trực tuyến)

 

Nhật Minh (Trực tuyến)

 

Vy Khang (Trực tuyến)

Chiều

13h30 - 14h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

14h10 - 14h45

Yến Nhi (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 19h35

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h30 – 8h05

 

 

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

8h10 – 8h45

Bảo Trân (Trực tuyến)

 

 

 

Duy Khang (Trực tuyến)

8h50 – 9h25

Duy Khang (Trực tuyến)

 

 

 

Tấn Luân (Trực tuyến)

9h30 – 10h05

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

 

 

Bích Tiên (Trực tuyến)

10h10 - 10h45

Bích Tiên (Trực tuyến)

 

 

 

Bảo Trân (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 14h35

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

14h40 - 15h15

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

15h20 - 15h55

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

16h00 – 16h35

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h30 – 8h05

Chí Dương
(Hỗ trợ qua điện thoại)

 

Thành Ý
(Hỗ trợ qua điện thoại)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

8h10 – 8h45

Thành Tài (Trực tuyến)

 

Thành Tài (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

8h50 – 9h25

 

 

 

 

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 14h35

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

 

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

14h40 - 15h15

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

 

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

15h20 - 15h55

Hoàng Thịnh
(Trực tuyến)

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

 

 

Trung Kiên
(Trực tuyến)

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

5h30 - 6h05

Minh Phát (Trực tuyến)

 

Minh Phát (Trực tuyến)

 

 

 

9h00 - 9h35

 

 

Khánh An (Trực tuyến)

 

 

 

9h40 – 10h15

Gia Khang (Trực tuyến)

 

Gia Vũ (Trực tuyến)

 

 

 

10h20 – 10h55

 

 

Gia Khang (Trực tuyến)

 

 

Chiều

13h00 – 13h35

Quốc Anh (Trực tuyến)

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

 

 

13h50 - 14h25

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

 

 

14h30 - 15h05

Thành An (Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

 

15h15 – 15h50

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Thành An (Trực tuyến)

 

 

 

Tối

19h00 – 19h35

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

 

 

 

20h00 – 20h35

 

Phạm H Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa