Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 720
  • Trong tuần: 4154
  • Tất cả: 522101
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 14 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(27/12)

Ba
 (28/12)


 (29/12)

Năm
(30/12)

Sáu
(31/12)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h20

 Bảo Hân (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

8h25 – 9h00

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Minh Khang (Trực tuyến)

 Kiến Phong
(Trực tuyến)

Minh Khang (Trực tuyến)

 Kiến Phong
(Trực tuyến)

Chiều

13h30 - 14h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

Nhật Minh (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

14h10 - 14h45

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

 

Tối

19h00 – 19h35

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h30 – 8h05

 

 

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

 

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

8h10 – 8h45

Bảo Trân (Trực tuyến)

 

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

Bảo Trân (Trực tuyến)

8h50 – 9h25

Duy Khang (Trực tuyến)

 

Bích Tiên (Trực tuyến)

 

Duy Khang (Trực tuyến)

9h30 – 10h05

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

 

 

Tấn Luân (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 14h35

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

14h40 - 15h15

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

15h20 - 15h55

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

 

16h00 – 16h35

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h30 – 8h05

 

Chí Dương
(Hỗ trợ qua điện thoại)

Thành Ý
(Hỗ trợ qua điện thoại)

 

 

8h10 – 8h45

 

Thành Tài (Trực tuyến)

Thành Tài (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

 

Chiều

14h00 - 14h35

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

14h40 - 15h15

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

Hữu Đạt (Trực tuyến)

Hoàng Thịnh
(Trực tuyến)

15h20 - 15h55

Hoàng Thịnh
(Trực tuyến)

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

 

Hoàng Thịnh
(Trực tuyến)

Trung Kiên
(Trực tuyến)

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

9h40 – 10h15

Gia Khang (Trực tuyến)

 

Gia Vũ (Trực tuyến)

Gia Khang (Trực tuyến)

 

11h00 – 11h35

 

Khánh An (Trực tuyến)

 

 

 

12h00 – 12h35

 

Minh Phát (Trực tuyến)

 

Minh Phát (Trực tuyến)

 

Chiều

13h00 – 13h35

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

 

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

14h00 -14h35

Hoàng Nhân
 (Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

14h50 – 15h25

Thành An (Trực tuyến)

Thành An (Trực tuyến)

 

 

 

16h00 – 16h35

 

 

 

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 19h35

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

 

 

 

20h00 – 20h35

 

Phạm H Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa