Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 706
  • Trong tuần: 4140
  • Tất cả: 522087
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 12 (Từ ngày 13/12/2021 đến 17/12/2021)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(13/12)

Ba
 (14/12)


 (15/12)

Năm
(16/12)

Sáu
(17/12)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h30 – 8h30

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

8h35 – 9h35

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

Vy Khang (Trực tuyến)

Minh Khang (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 15h00

Minh Khang (Trực tuyến)

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Gia Bảo (Trực tuyến)

Yến Nhi (Trực tuyến)

15h05 - 16h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

 

Nhật Minh (Trực tuyến)

Tối

19h00 – 20h00

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h30 – 8h30

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Bảo Trân (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

8h35 – 9h35

Tấn Luân (Trực tuyến)

Duy Khang (Trực tuyến)

Tấn Luân (Trực tuyến)

 

Duy Khang (Trực tuyến)

9h40 – 10h40

Bích Tiên (Trực tuyến)

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

Bích Tiên (Trực tuyến)

Bảo Trân (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 15h00

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

15h00 - 16h00

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

16h00 - 17h00

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h30 – 8h30

 

Chí Dương
(Hỗ trợ qua điện thoại)

Thành Ý
(Hỗ trợ qua điện thoại)

 

 

8h35 – 9h35

 

Thành Tài (Trực tuyến)

Thành Tài (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

 

Chiều

13h00 - 14h00

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

14h00 - 15h00

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

Hữu Đạt (Trực tuyến)

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

15h00 - 16h00

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

 

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

Trung Kiên (Trực tuyến)

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h30 – 8h30

 

 

 

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

8h30 – 9h30

 

 

Minh Phát (Trực tuyến)

Nhóm A2
(Trực tuyến)

9h30 – 10h30

Gia Khang (Trực tuyến)

Minh Phát (Trực tuyến)

Gia Vũ (Trực tuyến)

Gia Khang (Trực tuyến)

11h00 – 12h00

 

Khánh An (Trực tuyến)

 

 

 

Chiều

13h00 - 14h00

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

 

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

14h00 - 15h00

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

15h00 - 16h00

Thành An (Trực tuyến)

Thành An (Trực tuyến)

 

 

 

16h00 - 17h00

 

 

 

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 20h00

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa