Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 4083
  • Tất cả: 522030
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 10 (Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(29/11)

Ba
 (30/11)


 (01/12)

Năm
(02/12)

Sáu
(03/12)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h30 – 8h30

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 

8h35 – 9h35

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Vy Khang (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 15h00

Minh Khang (Trực tuyến)

Nhật Minh (Trực tuyến)

Minh Khang (Trực tuyến)

Gia Bảo (Trực tuyến)

Yến Nhi (Trực tuyến)

15h05 - 16h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 20h00

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h30 – 8h30

Tuấn Lân (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Bảo Trân (Trực tuyến)

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

8h35 – 9h35

Bích Tiên (Trực tuyến)

Duy Khang (Trực tuyến)

Tuấn Lân (Trực tuyến)

Hùng Lâm (Trực tuyến)

Bảo Trân (Trực tuyến)

9h40 – 10h40

Ngọc Qúy (Trực tuyến)

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Bích Tiên (Trực tuyến)

Duy Khang (Trực tuyến)

Bảo Khôi (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 15h00

 

 

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

15h00 - 16h00

 

 

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

16h00 - 17h00

 

 

 

Dương Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h30 – 8h30

 

Chí Dương
(Hỗ trợ qua điện thoại)

Thành Ý
(Hỗ trợ qua điện thoại)

 

 

8h35 – 9h35

 

Thành Tài (Trực tuyến)

Thành Tài (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

 

Chiều

13h00 - 14h00

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

Thiên Phúc (Trực tuyến)

 

14h00 - 15h00

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

15h05 - 16h05

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

Vĩnh Khiêm (Trực tuyến)

Trung Kiên (Trực tuyến)

Hoàng Thịnh (Trực tuyến)

 

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h30 – 8h30

 

 

Thành An
(Trực tuyến)

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

8h35 – 9h35

 

 

Minh Phát (Trực tuyến)

 

9h40 – 10h40

Gia Khang (Trực tuyến)

 

Gia Vũ (Trực tuyến)

Gia Khang (Trực tuyến)

 

11h00 – 12h00

 

Khánh An (Trực tuyến)

 

 

 

Chiều

13h00 - 14h00

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

 

14h00 - 15h00

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

 

15h05 - 16h05

Thành An (Trực tuyến)

Minh Phát (Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

Tối

19h00 – 20h00

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa