Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 702
  • Trong tuần: 4136
  • Tất cả: 522083
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 09 (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(22/11)

Ba
 (23/11)


 (24/11)

Năm
(25/11)

Sáu
(26/11)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h45

Nhóm B1

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 Bảo Hân (Trực tuyến)

 Bích Khuê (Trực tuyến)

 

8h50 – 9h50

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

 Kiến Phong (Trực tuyến)

Vy Khang (Trực tuyến)

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

9h55 – 10h55

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

 

Minh Khang (Trực tuyến)

Nhật Minh (Trực tuyến)

 

Yến Nhi (Trực tuyến)

15h05 - 16h05

Gia Bảo (Trực tuyến)

Yến Nhi (Trực tuyến)

 

Gia Bảo (Trực tuyến)

 

Tối

19h00 – 20h00

 

 

 

Thiên Phúc (Trực tuyến)

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h45 – 8h45

Ngọc Qúy

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Ngọc Qúy

Tuấn Khởi (Trực tuyến)

Duy Khang (Trực tuyến)

8h50 – 9h50

Bảo Trân

Duy Khang (Trực tuyến)

Bảo Trân

Tuấn Lân (Trực tuyến)

Tuấn Lân (Trực tuyến)

9h55 – 10h55

Dương Hoàng Nhân

Dương Hoàng Nhân

Bích Tiên (Trực tuyến)

Bích Tiên (Trực tuyến)

Chiều

14h00 - 15h00

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

15h05 - 16h05

 

Hùng Lâm (Trực tuyến)

 

Bảo Khôi (Trực tuyến)

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h45 – 8h45

Nhóm B2

 

Hoàng Thịnh

Thiên Phúc

 

8h50 – 9h50

 

Chí Dương

Thành Tài

 

9h55 – 10h55

Vĩnh Khiêm

 

Thiên Phúc

Vĩnh Khiêm

 

Chiều

13h00 - 14h00

 

 

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

 

 

14h00 - 15h00

 

Hữu Đạt (Trực tuyến)

 

 

 

15h05 - 16h05

 

Thành Ý (Trực tuyến)

 

 

 

16h10 - 17h10

 

Trung Kiên (Trực tuyến)

 

 

 

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h45 – 8h45

Minh Phát

 

Thành An
(Trực tuyến)

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

8h50 – 9h50

Gia Vũ

 

 

 

Minh Phát (Trực tuyến)

9h55 – 10h55

 

 

 

Gia Khang (Trực tuyến)

 

10h00 – 11h00

 

Khánh An (Trực tuyến)

 

 

 

Chiều

13h00 - 14h00

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

Quốc Anh (Trực tuyến)

 

 

14h00 - 15h00

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

 

15h05 - 16h05

Thành An (Trực tuyến)

 

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

Tối

19h00 – 20h00

 

Tuấn Kiệt (Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa