Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 725
  • Trong tuần: 4159
  • Tất cả: 522106
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 06 (Từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021)

                     Thứ
Thời gian

Hai
(01/11)

Ba
 (02/11)


 (03/11)

Năm
(04/11)

Sáu
(05/11)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sáng

7h45 – 8h45

 

Nhóm B1

Nhóm C1

 Bảo Hân

Minh Khang

8h50 – 9h50

 Bích khuê

Hoàng Bách (2016)
(Trực tuyến)

Thiên Phúc

9h55 – 10h55

 Kiến Phong

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

Gia Bảo
(Trực tuyến)

Nhật Minh
(Trực tuyến)

 

 

 

15h05 - 16h05

Yến Nhi
(Trực tuyến)

Vy Khang
(Trực tuyến)

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Sáng

7h45 – 8h45

 

Nhóm A1

Ngọc Qúy

Nhóm C2

Bảo Trân

8h50 – 9h50

 

Tuấn Luân

Hùng Lâm

9h55 – 10h55

 

Duy Khang

Dương Hoàng Nhân

Tuấn Khởi
(Trực tuyến)

Bích Tiên

Chiều

14h00 - 15h00

Bảo Khôi
(Trực tuyến)

 

 

 

 

15h05 - 16h05

Tuấn Khởi
(Trực tuyến)

 

 

 

 

Cô Đoàn Thị Thanh Thủy

Sáng

7h45 – 8h45

 

 

Hoàng Thịnh

Thiên Phúc

Nhóm B2

8h50 – 9h50

 

 

Chí Dương

Thành Tài

9h55 – 10h55

 

 

Thiên Phúc

Vĩnh Khiêm

Vĩnh Khiêm

Chiều

13h00 - 14h00

 

 

Hoàng Bách (2015)
(Trực tuyến)

 

 

14h00 - 15h00

 

Hữu Đạt
(Trực tuyến)

 

 

 

15h05 - 16h05

 

Thành Ý
(Trực tuyến)

 

 

 

16h10 - 17h10

 

Trung Kiên
(Trực tuyến)

 

 

 

Cô Phạm Thị Hương

Sáng

7h45 – 8h45

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

Thành An
(Trực tuyến)

 

 

8h50 – 9h50

Minh Phát

 

Gia Khang
(Trực tuyến)

Khánh An
(Trực tuyến)

 

9h55 – 10h55

Gia Khang
(Trực tuyến)

 

Gia Vũ
(Trực tuyến)

 

 

Chiều

13h00 - 14h00

Quốc Anh
(Trực tuyến)

 

Quốc Anh
(Trực tuyến)

 

 

14h00 - 15h00

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Hoàng Nhân
(Trực tuyến)

 

 

15h05 - 16h05

Thành An
(Trực tuyến)

Phạm H. Gia Hưng
(Trực tuyến)

Sử P. Gia Hưng
(Trực tuyến)

 

 

Tối

19h00 – 20h00

 

Tuấn Kiệt
(Trực tuyến)

 

 

 

Lê Khoa