Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 2567
  • Tất cả: 357234
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 30 (Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

Thứ

Buổi

Thời gian

LỚP CTS

LỚP PTKNCB

Ghi chú

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Hai
(19/4)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A1

 Cô Thị Thảo

 

 

 

7h45 - 8h45

Chí Thanh

Cô Thanh Thảo

Bảo Trân

Cô Phạm Hương

 

8h50 - 9h50

Bảo Hân

Cô Thanh Thảo

Bích Tiên

Cô Phạm Hương

 

9h55 - 10h55

 

 

 

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

Dương Hoàng Nhân

 Cô Thị Thảo

 

 

 

15h05 - 16h05

Chí Dương

 Cô Thị Thảo

 

 

 

Ba
 (20/4)

Sáng

7h45 - 8h45

Hoàng Bách
(28/9/2016)

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

Khánh An

Cô Thị Thảo

 

 

 

8h50 - 9h50

Phạm Hoàng Gia Hưng

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

Tuấn Khởi

Cô Thị Thảo

 

 

 

9h55 - 10h55

Thiên Phúc

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

Vĩnh Khiêm

Cô Thị Thảo

 

 

 

Năm
(22/4)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A2

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

7h45 - 8h45

Xuân Hùng

Cô Thị Thảo

 

 

Hoàng Bách
(13/01/2015)

Cô Phạm Hương

 

 

 

8h50 - 9h50

Dương Hoàng Nhân

Cô Thị Thảo

Bảo Trân

Cô Phạm Hương

 

9h55 - 10h55

Bích Khuê

Cô Phạm Hương

 

 

 

Chí Dương

Cô Thị Thảo

 

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

 

 

Thành An

Cô Thanh Thảo

 

 

 

Bích Tiên

Cô Phạm Hương

 

15h05 - 16h05

 

 

Vy Khang

Cô Thanh Thảo

 

 

 

Gia Vũ

Cô Phạm Hương

 

16h10 - 17h10

 

 

Tuấn Kiệt

Cô Phạm Hương

 

Sáu
(23/4)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A2

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

7h45 - 8h45

 

 

Thanh Ý

Cô Thị Thảo

 

8h50 - 9h50

 

 

Duy Khang

Cô Thị Thảo

 

Chiều

14h00 - 16h00

 

 

Nhóm C1

Cô Phạm Hương

 

Lê Khoa