Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 202
  • Trong tuần: 2532
  • Tất cả: 357199
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 21 (Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)

Thứ

Buổi

Thời gian

LỚP CTS

LỚP PTKNCB

Ghi chú

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Hai
(01/02)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A1

 Cô Thị Thảo

 

 

Cô Thủy nghỉ Thứ 6
(05/02)

Nhóm B1

Cô Thủy

 

 

 

7h45 - 8h45

Quốc Anh

Cô Phạm Hương

 

 

 

Hoàng Bách
(28/9/2016)

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

8h50 - 9h50

Phạm Hoàng Gia Hưng

 Cô Thanh Thảo

Bảo Trân

Cô Phạm Hương

 

9h55 - 10h55

Quốc Anh

Cô Phạm Hương

 

 

 

Thiên Phúc

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

Dương Hoàng Nhân

 Cô Thị Thảo

Bích Tiên

Cô Phạm Hương

 

15h05 - 16h05

Chí Dương

 Cô Thị Thảo

Gia Vũ

Cô Phạm Hương

 

16h10 - 17h10

 

 

Tuấn Kiệt

Cô Phạm Hương

 

Ba
 (02/02)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm B2

 Cô Phạm Hương

 

 

 

Nhóm A2

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

7h45 - 8h45

Khánh An

Cô Thị Thảo

 

 

 

Hoàng Thịnh

Cô Thủy

 

 

 

8h50 - 9h50

Tuấn Khởi

Cô Thị Thảo

 

 

 

Trung Kiên

Cô Thủy

 

 

 

9h55 - 10h55

Vĩnh Khiêm

Cô Thị Thảo

 

 

 

Chiều

14h00 - 16h00

 

 

Nhóm C1

Cô Phạm Hương

 

14h00 - 15h00

Thành Tài

Cô Thủy

 

 

 

15h05 - 16h05

Nguyễn Hoàng Nhân

Cô Thủy

 

 

 


 (03/02)

Sáng

7h45 - 9h45

 

 

Nhóm C2

Cô Thị Thảo

 

7h45 - 8h45

Nhật Minh

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

8h50 - 9h50

Mai Thảo

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

9h55 - 10h55

Kiến Phong

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

Năm
(04/02)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A2

 Cô Thanh Thảo

 

 

 

7h45 - 8h45

Xuân Hùng

Cô Thị Thảo

 

 

 

Hoàng Bách
(13/01/2015)

Cô Phạm Hương

 

 

 

8h50 - 9h50

Thanh Ý

Cô Thị Thảo

 

 

 

Bích Khuê

Cô Phạm Hương

 

 

 

9h55 - 10h55

Chí Dương

Cô Thị Thảo

 

 

Chiều

14h00 - 15h00

 

 

Thành An

Cô Thanh Thảo

 

 

15h05 - 16h05

 

 

Vy Khang

Cô Thanh Thảo

 

Sáu
(05/02)

Sáng

7h45 - 8h45

Chí Thanh

Cô Thanh Thảo

Thanh Ý

Cô Thị Thảo

 

8h50 - 9h50

Bảo Hân

Cô Thanh Thảo

Duy Khang

Cô Thị Thảo

 

Lê Khoa