Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 2599
  • Tất cả: 357266
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAN THIỆP SỚM, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CƠ BẢN Tuần 16 (Từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020)

Thứ

Buổi

Thời gian

LỚP CTS

LỚP PTKNCB

Ghi chú

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Nhóm/cá nhân

Giáo viên

Hai
(21/12)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A1

 Cô Thị Thảo

Nhóm B1

Cô Thủy

Chiều

14h00 - 15h00

Dương Hoàng Nhân

 Cô Thị Thảo

15h05 - 16h05

Chí Dương

 Cô Thị Thảo

Ba
 (22/12)

Sáng

7h45 - 8h45

Hoàng Bách
(28/9/2016)

 Cô Thanh Thảo

Khánh An

Cô Thị Thảo

Hoàng Thịnh

Cô Thủy

8h50 - 9h50

Phạm Hoàng Gia Hưng

 Cô Thanh Thảo

Tuấn Khởi

Cô Thị Thảo

Trung Kiên

Cô Thủy

9h55 - 10h55

Thiên Phúc

 Cô Thanh Thảo

Vĩnh Khiêm

Cô Thị Thảo

Chiều

14h00 - 15h00

Tú Nguyệt

Cô Thủy

Thành An

Cô Thanh Thảo

15h05 - 16h05

Nguyễn Hoàng Nhân

Cô Thủy

Vy Khang

Cô Thanh Thảo


 (23/12)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm B2

 Cô Thủy

Nhóm C2

Cô Thị Thảo

7h45 - 8h45

Nhật Minh

 Cô Thanh Thảo

8h50 - 9h50

Mai Thảo

 Cô Thanh Thảo

9h55 - 10h55

Kiến Phong

 Cô Thanh Thảo

Năm
(24/12)

Sáng

7h45 - 9h45

Nhóm A2

 Cô Thanh Thảo

7h45 - 8h45

Xuân Hùng

Cô Thị Thảo

Minh Phát

Cô Thủy

8h50 - 9h50

Hoàng Bách
(13/01/2015)

Cô Thị Thảo

Sử Phạm Gia Hưng

Cô Thủy

9h55 - 10h55

Thành Tài

Cô Thủy

Quốc Anh

Cô Thị Thảo

Sáu
(25/12)

Sáng

7h45 - 8h45

Chí Thanh

Cô Thanh Thảo

Thanh Ý

Cô Thị Thảo

8h50 - 9h50

Bảo Hân

Cô Thanh Thảo

Duy Khang

Cô Thị Thảo

Chiều

14h00 - 16h00

Nhóm C1

Cô Phạm Hương

Lê Khoa