Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 226
  • Trong tuần: 3859
  • Tất cả: 728264
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận bao gồm 02 Lãnh đạo và 02 tổ chuyên môn và 01 tổ Hành chính-Tổng hợp

TT

Chức vụ

Họ và Tên

 

1

Lãnh đạo

Ô. Nguyễn Văn Định – Giám đốc

Điện thoại: 0945500039

Email: dinhnv.tthtptgdhntinh@ninhthuan.edu.vn

2

Phó Giám đốc Trung tâm (chưa bổ nhiệm)

 

01 Tổ Hành chính-Tổng hợp và 02 Tổ chuyên môn

1

Tổ Hành Chính-Tổng hợp
Tổ trưởng: Bà Trần Thị Thúy Kiều

Số điện thoại: 0388902646

 

 

 

2

Tổ Can thiệp sớm-Hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Tổ trưởng: Bà Phạm Thị Hương

Số điện thoại: 0383506409

 

 

 

3

Tổ Giáo dục chuyên biệt-Hướng nghiệp
Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Năng

Số điện thoại: 0988772700

 

 

 

 Lê Khoa