Lĩnh vực
Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn và Chương trình khung giáo dục can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Số ký hiệu văn bản 235/TTHTPTGDHN
Ngày ban hành 02/11/2017
Ngày hiệu lực 02/11/2017
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn và Chương trình khung giáo dục can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Hình thức văn bản VB CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Giám đốc Trung tâm
Tài liệu đính kèm HD THUC HIEN QUY CHE CHUYEN MON VÀ KHUNG CHUONG TRINH.pdf