Cử học sinh tham dự Truyền hình trực tiếp Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 830/SGDĐT-NVDH
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Cử học sinh tham dự Truyền hình trực tiếp Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm DT1129-1618456614623(15.04.2021_16h04p41)_signed.pdf